MEGAS A.Ş.

Karbondioksit Nedir?
Karbondioksit gazı yeraltından doğal olarak veya atık baca gazlarından elde edilir. Karbondioksit gazı -56,6°C 'de ve 4.16 bar basınçta aynı anda...
Kullanım Alanları
Meşrubat ve sodalarda, Gıdaların dondurulmasında, Zararlılar ile mücadelede, Atık su arıtmada,
Kuru buz yapımında ...
Belgelerimiz
Kalite yönetim sistemi belgesi, Çevre yönetim sistemi belgesi, Gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi, TSE-İSG-OHSAS-İSO ...