MEGAS A.Ş.
DİĞER BİLGİLER
I. KARBON DİOKSİTİN ETKİLERİ
Soğutularak sıvılaştırılmış gaz. Ürünle temas soğuk yanıklarına neden olabilir.
Düşük konsantrasyonları (%3-5 molar havada), sık nefes alınmasına, kan dolaşımının artamasına ve
başağrılarına neden olabilir.

Orta konsantrasyonları <%8-l5 molar havada), başağrısı. uyuşukluk, baş dönmesi, burun ve boğazda
acı. kalp çarpıntısı, kusma ve bilinç kaybına sebep olabilir.
Yüksek konsantrasyonları boğulmaya neden olabilir.

E. İLK YARDIM BİLGİLERİ

A) GAZIN SOLUNMASI: Yüksek konsantrasyonda ürünü soluyan kişi bilinç kaybından dolayı boğulduğunu fark etmeyebilir. Hemen temiz hava soluyabileceği bir ortama alınmalıdır. Sıcak bir ortamda tutulmalı, dinlenmesi sağlanmalıdır. Hastanın solunumunun durması halinde suni teneffüs uygulanmalıdır. Kesinlikle sağlanabilecek en kısa sürede doktor kontrolünden geçirilmelidir.

B) DERİ VEYA GÖZE TEMAS ETMESİ: Temas edilen deri yüzeyi hemen bol ılık su ile en az 15 dakika süreyle yıkanmalıdır. Yoğun doku donması, soğuk yanığı veya deri yüzeyinin kabarması söz konusu ise hasta zaman kaybedilmeden hastaneye götürülmelidir.

Göz ile temasında, göz kapakları mümkün olduğunca açılarak sıvı haldeki ürünün buharlaşması hızlandırılmalıdır. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca su ile yıkanmalıdır. Hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

C) YUTULMASI: Ürünün yutulması muhtemel bir tehlike oluşturabileceği kabul edilmemektedir.